Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, зөвшөөрөл олгох тухай

Огноо: 2022-06-23 Дугаар:38 Нээгдсэн:21

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%