Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Аймгийн бэлгэдэл

2015-10-13


Дархан-Уул аймгийн бэлгэдэл тэмдэг нь найрамдан эвлэлдэхийг бэлгэдсэн "ХААН БУГУЙВЧ" юм.
/Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2001.05.09-ний 46 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Бэлэгдэл тэмдгээр батлав/

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%