Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Санал асуулга


Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%

Ковид цар тахлын халдвар өндөр үед сургуулт, цэцэрлэг ажиллах нь зөв үү?

санал өгсөн: 5
5 / 100%
0 / 0%