Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Санал асуулга (9)

Та үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдэлж чадаж байна уу? (171 нийт санал)
Нээлттэй нийгэм дэх төрийн үүрэг оролцоо ямар байвал зохистой вэ? (22 нийт санал)
Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж бодож байна вэ? (29 нийт санал)
Та багийнхаа Иргэдийн Нийтийн хуралд оролцдог уу? (37 нийт санал)
Аймгийн ИТХурал, аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг үнэлнэ үү. (45 нийт санал)
Сумдууд