Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Шашны байгууллагад зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

Огноо: 2022-06-23 Дугаар:31 Нээгдсэн:21

Ургамалын үнэлгээг шинэчлэн тогтооход иргэдийн саналыг авах нь

санал өгсөн: 66
35 / 53%
31 / 47%