Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Дархан хотод “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хөгжил ба эрх зүйн орчны асуудлууд”-ыг хэлэлцэв

2015-05-16 14:35
    Төвийн бүсийн аймгуудын ИТХ-ын чуулга уулзалтанд УИХ-ын Тамгын газар, УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Нийслэлийн ИТХурал болон Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн ИТХ-ын хамт олон, “Нутгийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төсөл, “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн багийн нийт 90 гаруй хүн оролцож байна.

2015-05-16 14:35

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын дарга Ч.Цэндсүрэн "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажлын арга туршлага ба тулгамдсан асуудлууд" сэдвээр илтгэл тавьлаа.

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын дарга Ч.Цэндсүрэн "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажлын арга туршлага ба тулгамдсан асуудлууд" сэдвээр илтгэл тавьлаа.

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын дарга Ч.Цэндсүрэн "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажлын арга туршлага ба тулгамдсан асуудлууд" сэдвээр илтгэл тавьлаа.

Дорноговь аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Ганбаатар ЗЗНДНТУТ хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн санал танилцуулж байгаа нь

Дорноговь аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Ганбаатар ЗЗНДНТУТ хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн санал танилцуулж байгаа нь

Улсын Их Хурлын гишүүн, Монголын баг, сумдын үндэсний холбооны Ерөнхийлөгч Г.Батхүү "Баг, сумдын хөгжилд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үүрэг, оролцоо" сэдвээр илтгэл танилцуулж байгаа нь

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батчулуун "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль", "Орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль"-ийн төсөлд оруулах саналыг танилцууллаа

УИХ-ын гишүүн, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч Х.Тэмүүжин Нийтийн сонсголын тухай хуулийн төсөл танилцуулж байгаа нь

УИХ-ын гишүүн, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч Х.Тэмүүжин Нийтийн сонсголын тухай хуулийн төсөл танилцуулж байгаа нь


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд