Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

АЙМГИЙН ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

2015-02-11 11:31

     Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар аймгийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журмыг хэлэлцэн батлав.

       Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн тайлан тэнцэлд бүртгэлтэй байгаа илүүдэл буюу ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон үндсэн хөрөнгөнд хамаарах хөдлөх хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх, актлаж устгах зорилгоор данснаас хасах асуудлыг шийдвэрлэнэ.АЙМГИЙН ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ2015-02-11 11:31

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд