Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

ДАРХАН СУМЫН БАГУУДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХУВААРЬ

2014-11-13 23:47

ЗОРИЛГО: “Иргэдээ сонсоё” нээлттэй хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь Багийн ИНХ-ыг өргөтгөсөн хэлбэрээр зохион байгуулж, аймгийн ИТХ-аас хэрэгжүүлж буй ажлын тайланг танилцуулж, мэдээлэл хүргэх, баг бүрт тулгамдаж буй шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудыг сонсож, цаашдын үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх

ХУГАЦАА: 2014.11.13 - 2014.12.18

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Аймгийн ИТХурал, Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим, Дархан сумын ИТХурал, тус сумын хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим,  Дархан сумын багийн ИНХурал, Засаг дарга нар


Он, сар, өдөр

Цаг

Багийн дугаар

Байршил

Оролцох албан тушаалтан

 

1

2014.11.13

Пүрэв

13:00

Дархан сумын 2 дугаар баг

Багийн төвийн байранд

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Гантуул

2

2014.11.13

Пүрэв

15:00

Дархан сумын 1 дүгээр баг

Багийн төвийн байранд

Аймгийн ИТХ-ын дарга, Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч- Б.Даваасамбуу

3

2014.11.17

Даваа

14:00

Дархан сумын 3 дугаар баг

Багийн төвийн байранд

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч С.Насанбат, Ч.Баярцэцэг

4

2014.11.19

Лхагва

16:00

Дархан сумын 4 дүгээр баг

18 дугаар сургуулийн  хурлын танхимд

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Ч.Цэндсүрэн, Г.Батбаяр

5

2014.11:22

Бямба

11:00

Дархан сумын 5 дугаар баг

15 дугаар сургуулийн хурлын танхимд

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Батжаргал

6

2014.11:22

Бямба

14:00

Дархан сумын 16 дугаар баг

 

Од цогцолбор сургуулийн “А” байранд

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

Хурлын дэргэдэх Иргэний Танхим

Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч П.Оюунгэрэл, М.Төмөртогоо

 


2014-11-13 23:47

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд