Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА БОЛНО

2014-09-25 17:48
    Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 45, 52-р  тогтоолоор Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад ашиглагдаж байсан автомашинуудыг нийтийн дуудлага худалдаагаар худалдахаар зарлаж байна. Дуудлага худалдаа 2014.10.03 1000 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд болно.
   Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн албан байгууллага, иргэд байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар, дуудлагын худалдаанд оролцохыг хүссэн өргөдөл, дэнчинг төлсөн баримтын хамт бүрдүүлж дуудлагын худалдаа эхлэхээс 30 минутын өмнө битүүмжилсэн хайрцагт хийсэн байна.
      Дэнчинг: Орон нутгийн өмчийн албаны Дархан төрийн сан банк 190051010 тоот дансанд тушаана.
    Дуудлагын худалдаа явуулах болон худалдах автомашины талаархи мэдээллийг АЗДТГ-ын 1 тоот өрөө болон 99372279, 99040506 тоот утаснаас лавлана уу.

Д/д

Байгууллагын нэр

Хөрөнгийн нэр

Ашиглалтад орсон он

Гүйлт

Худалдах доод үнэ /төгрөгөөр/

Дэнчин /төгрөгөөр/

1

Аймгийн ЗДТГ

Соната-4. ДАА36-04

2000

254558

750000.00

187500.00

2

Хонгор сумын ЗДТГ

Вонго. ДАР 39-59

1994

214659

250000.00

62500.00

3

Хонгор сумын ЗДТГ

Аксент. ДАА 07-77

1996

216897

250000.00

62500.00

4

Дархан-Ус суваг ХК

Газ-53.ДАА 26-56

1993

183485

450000.00

112500.00

5

Дархан-Ус суваг ХК

Зил-130.

ДАА 35-69

1991

130478

1050000.00

262500.00

6

Дархан-Ус суваг ХК

УАЗ-39629.

   ДАА 68-28

2001

268193

750000.00

187500.00

7

Байгаль орчны газар

УАЗ-31514.

УБЗ 90-72

2008

103625

4800000.00

1200000.00

8

Халамжийн хэлтэс

Тоёота марк-2.

УБЯ 77-51

1995

231602

1000000.00

250000.00

9

Цагдаагийн газар

УАЗ-31512

ДАА 17-97

2007

214659

1200000.00

300000.00

10

Цагдаагийн газар

АТОЦ. ДАХ 14-60

2002

216897

4500000.00

1125000.00

11

Цагдаагийн газар

АТОЦ.ДАХ 14-61

2002

183485

4500000.00

1125000.00

12

Цагдаагийн газар

АТОЦ. ДАХ 14-62

2002

130478

4500000.00

1125000.00

13

Цагдаагийн газар

МАТИЦ. ДАХ 14-63

2002

268193

4900000.00

1225000.00

14

Цагдаагийн газар

АКЦЕНТ.ДАР 01-22

1998

103625

1875000.00

468750.00

15

Цагдаагийн газар

СОНАТА-4.ДАА 01-10

1999

231602

1200000.00

300000.00

 

                                                  ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН АЛБА
2014-09-25 17:48

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд