Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Чимэдцэрэн
Цэндсүрэн
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1975 - 1985 Ерөнхий боловсролын сургууль
 • 1985 - 1989 Монгол Улсын Их Сургууль
 • 1999 - 2000 Засгийн газрын дэргэдэх Удирдлагын Академи
 • 2008 Герман улсад Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн

Туршлага

 • 1989 - 1994 Увс аймгийн Барилга угсралтын трестийн Ахлах нягтлан бодогч
 • 1994 - 1994 Увс аймгийн АДХГЗахиргааны Санхүү хэлтэст Санхүү хяналт шалгалтын байцаагч
 • 1994 - 1996 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, Хяналт шалгалтын албаны улсын байцаагч
 • 1996 - 2000 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, Хяналт шалгалтын албаны дарга
 • 2000 - 2004 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, Эдийн засаг, Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
 • 2005 - 2012 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Засаг дарга
 • 2012 - 2015 Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга
 • 2015 - Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Имэйл

Cv Facebook

Сумдууд