Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Түвдэндорж
Ганболд
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1977 - 1985 Ургамал сумын 8 жил
 • 1985 - 1987 Тосонцэнгэл 10 жил

Боловсрол зэрэг

 • Эрхзүйч бакалавр
 • Төрийн удирдлагын менежер
 • Төрийн удирдлагын Магистр

Туршлага

 • 1994 - 1996 Завхан "Ургамал" ББХК Менежер
 • 1996 - 1998 Завхан, Ургамал сумын ЗДТГ Засаг даргын орлогч
 • 1999 - 2005 Дархан-Уул ЗДТГ Хуулийн зөвлөх
 • 2005 - 2009 Дархан-Уул ЗДТГ Хууль зүйн хэлтсийн дарга
 • 2009 - 2013 Дархан-Уул ЗДТГын дарга
 • 2013 - 2016 Дархан-Уул ЗДТГ ХАААлбаны дарга

Имэйл

Сумдууд