Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Гомбоням
Эрдэнэсүх
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1987 - 1995 Улаанбаатар 1 дүгээр сургууль
  • 1995 - 1997 Дархан сум 2 дугаар ТМС

Боловсрол зэрэг

  • Эрх зүйч

Имэйл

Сумдууд