Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Даваадорж
Элдэвсайхан
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1988 - 1996 Дархан сум 17 дугаар дунд сургууль
 • 1996 - 1998 Дархан ТИС Лицей

Боловсрол зэрэг

 • Бакалавр Архитектур
 • Бакалавр Барилгын Инженер

Туршлага

 • 1998 - 2002 "Хаяг реклам" ХХК Эх бэлтэгч дизайнер
 • 2006 - 2011 Барилга угсралтын "Тайгат Булган" ХХК Инженер, Архитектор
 • 2011 - 2012 Барилгын зураг төслийн "Дархан Дизайн" ХХК Архитектор
 • 2012 - 2013 Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн
 • 2013 - 2014 Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т аймгийн Ерөнхий Архитектор бөгөөд Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
 • 2015 - 2016 Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т Аймгийн Ерөнхий Архитектор
 • 2016 - "Дархан-Хот Байгуулалт Барилга Захиалагчийн газар" ОНӨААТҮГ-ын дарга бөгөөд Аймгийн Ерөнхий Архитектор

Имэйл

Сумдууд