Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Насанбат
Батсайхан
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1972 - 1982 Хэнтий Биндер 10 жил

Боловсрол зэрэг

 • Тусгай дунд Санхүүч Эдийн засагч
 • Бизнес удирдлага

Туршлага

 • 1987 - 1990 Хэнтий ХБУлаан ОТАА Туслах ня-бо
 • 1990 - 1991 Хэнтий ХБУлаан АДХГ Төсвийн ня-бо
 • 1991 - 1992 Хэнтий ХБУлаан АДХГ захиргаа Санхүүгийн тасгийн дарга
 • 1992 - 1994 Хэнтий ХБУлаан тосгоны Захирагчийн албаны татварын Улсын байцаагч
 • 1995 - 1997 Эх бүрд ХХК Захирал
 • 1997 - 2000 Хэнтий Хэнтий ХБУлаан тосгоны Заирагчийн алба татварын Улсын байцаагч
 • 2000 - 2008 Дархан-Уул аймаг Дархан сум Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
 • 2008 - Одоог хүртэл Дархан Зогор ХХК Ня-бо
Сумдууд