Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Хэнмэдэх
Батжаргал
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1981 - 1991 7 дугаар сургууль
  • 2003 - 2006 Эрдэм хөтлөгч дээд сургууль Анли хэлний орчуулагч
  • 2006 - 2010 Хөдөлмөрийн дээд сургууль Нягтлан бодогч

Боловсрол зэрэг

Туршлага

  • 1996 - 2003 Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Зохион байгуулагч, Ня-бо
  • 2003 - 2014 Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Ерөнхий Нягтлан бодогч
  • 2014 - Одоог хүртэл Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Дэд дарга
  • 2008 - Одоог хүртэл Батханжаргалант ХХК-ийн Захирал

Имэйл

Сумдууд