Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Болдбаатар
Азжаргал
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1989 - 1998 Дархан 1 дүгээр 10 жил
  • 1998 - 2002 МУБИС

Боловсрол зэрэг

Туршлага

  • 2002 - 2004 УИХ-ын Тамгын газар УИХ-ын бие Төлөөлөгч
  • 2004 - 2005 Дархан сумын ЗДТГ Мэргэжилтэн
  • 2005 - 2008 Дархан сумын ИТХ-ын дарга
  • 2008 - 2012 Дархан сумын ЗДТГ Засаг даргын орлогч
  • 2012 - 2016 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч
  • 2012 - Одоог хүртэл Дархан сумын ЗДТГ-т Засаг дарга
  • 2016 - Одоог хүртэл Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч

Имэйл

Cv Facebook

Сумдууд