Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас
Довдон
Амарсанаа
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1981 - 1989 Шарын гол сум 2 дугаар сургууль
  • 1989 - 1991 Налайх ТМС
  • 1998 - 2002 Улаанбаатар хотод ШУТИС
  • 2009 - 2011 Дархан удирдлага хөгжлийн институт
  • 2014 - 2016 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Боловсрол зэрэг

  • Бизнесийн удирдлагын Магистр

Туршлага

  • 1991 - 1994 Шарын голын уурхайд Малтагч
  • 1996 - 2012 "АГС" ХЭАА Захирал
  • 2010 - 2012 "Дулаан Шарын гол" ТӨХК Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
  • 2012 - Одоог хүртэл Шарын гол сумын Засаг дарга

Имэйл

Сумдууд